Weekendesk

Beleid Gegevensbescherming

Deze Beleid Gegevensbescherming is geldig vanaf 05/08/2021. Ze annuleert en vervangt alle vorige versies.

Weekendesk respecteert uw privacy wanneer het uw informatie verwerkt van haar website en haar applicaties.
Dit Privacybeleid beschrijft hoe Weekendesk uw persoonlijke gegevens verzamelt en verwerkt als onderdeel van zijn diensten (hierna de "Diensten"), de categorieën van persoonlijke gegevens die Weekendesk over u verzamelt. het gebruik ervan, evenals uw rechten met betrekking tot het gebruik van deze informatie.

Wat zijn persoonlijke gegevens?

De gegevens worden gedefinieerd als 'persoonlijk' omdat ze betrekking hebben op natuurlijke personen die direct of indirect zijn geïdentificeerd.
Een persoon wordt geïdentificeerd wanneer bijvoorbeeld zijn naam in een bestand wordt weergegeven, een verzameling gegevens op een gestructureerde manier.
Een persoon is identificeerbaar wanneer een bestand informatie bevat die indirect zijn identificatie toestaat (bijv. IP-adres, naam, registratienummer, telefoonnummer, foto, enz.).

Deze informatie is onderworpen aan wetgeving over de bescherming van persoonlijke gegevens en moet op een bepaalde manier worden verwerkt en opgeslagen.

Wat zijn mijn persoonlijke verzamelde gegevens?

Weekendesk kan, via zijn verschillende verzamelingsformulieren, uw namen, voornamen, uw e-mailadres, uw postadres, uw telefoonnummer, uw stad, uw land, alsook informatie over de ontvangers van cadeaubonnen verzamelen (e-mailadres van de ontvanger en persoonlijke berichten ingevuld door de klant in het geval van een verkoop van een cadeubon of een specifieke wens voor het gekozen verblijf of de gekozen activiteit).
De verzamelde informatie is noodzakelijk voor de realisatie van onze diensten.

In verband met de levering van haar diensten verwerkt Weekendesk de volgende specifieke informatie: het bestelnummer, het IP-adres voor de deelnemers aan de quiz , uw geolocatiegegevens, met uw voorafgaande toestemming, op de mobiele applicatie, de spraakopnamen van telefoongesprekken tijdens telefoonuitwisselingen met ons callcenter.

In het specifieke kader van de strijd tegen betalingsfraude kan Weekendesk ook het IP-nummer van de terminal die u gebruikt om online betalingen voor haar diensten te verrichten, innen.

Weekendesk moet mogelijk ook informatie over zijn partners verzamelen: informatie over het partnerbedrijf (bedrijfsnaam, adres, Siret-nummer etc.):
identificatiegegevens met betrekking tot de vertegenwoordiger van het bedrijf.

Wie is verantwoordelijk van me persoonlijke gegevens?

De persoonlijke gegevens die van u worden verzameld wanneer u de Services gebruikt, worden verzameld, verwerkt en gebruikt door het bedrijf WEEKENDESK SAS, vereenvoudigd naamloze vennootschap met een kapitaal van 10.000 euro gevestigd op 33 Rue Lafayette, 75009 Parijs - Frankrijk.

Wat zijn de doelen van de verwerking en / of het gebruik van mijn persoonlijke gegevens?

Wat zijn de doelen van de verwerking en / of het gebruik van mijn persoonlijke gegevens?
We verwerken de verzamelde gegevens voor de volgende doeleinden:
Behandelingen op basis van de uitvoering van precontractuele maatregelen of contractuele verplichtingen:

 • Klantrelatiebeheer met betrekking tot: contracten; orders; leveringen; facturen; boekhouding ;
 • Beheer van onze after-sales service;
 • Beheer van de onbetaalden en procesbeheer
 • Beheer van hotelpartners en activiteitenorganisaties

Behandelingen op basis van onze wettelijke verplichtingen:

 • Beheer van verzoeken om uitoefening van rechten

Behandelingen op basis van uw wettelijke toestemming:

 • Cookiesbestand om inhouden aan te bieden en gerichte reclame die afgestemd is op uw interesses en de realisatie van statistieken die zijn bedoeld om uw ervaring op de site te verbeteren.
 • Elektronische prospectie-operaties
 • Geolocatie op onze applicatie

Behandelingen op basis van het legitieme belang van Weekendesk:

 • De organisatie van commerciële prospectieoperaties, wedstrijden, loterijen of elke promotionele actie;
 • Het opstellen van tevredenheidsenquetes;
 • Het beheer van meningen van mensen over producten, diensten of inhoud;
 • Het beheer van sociale netwerken;
 • De ontwikkeling van handelsstatistieken;
 • De organisatie van commerciële prospectieoperaties, wedstrijden, loterijen of elke promotionele actie met betrekking tot klanten van Weekendesk;
 • Het opnemen van telefoongesprekken door onze Klantenservice om de kwaliteit van zijn diensten en de afhandeling van klantgeschillen te verbeteren.
 • Het beheer van klantfraude.

Moet ik toestemming geven voor de verwerking van mijn persoonlijke gegevens?
Sommige verwerkingsactiviteiten van uw persoonlijke gegevens vereisen de registratie van uw toestemming.
Als u het gebruik van uw gegevens hebt toegestaan om commerciële aanbiedingen te ontvangen of om te genieten van andere Weekendesk-services, is uw toestemming onderworpen aan de volgende principes:

 • Uw toestemming is optioneel. U kunt op elk moment en in de toekomst uw toestemming voor elke activiteit zoals hierboven beschreven heroverwegen.
 • U kunt bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonlijke gegevens voor marketing-, marktonderzoeks- of opiniedoeleinden en om de Diensten aan te passen naagelang uw behoeften. Als u uw toestemming weigert of intrekt, kunt u de Services blijven gebruiken.
 • Ongeacht uw toestemming behoudt Weekendesk zich het recht voor om bovenstaande gegevens te verzamelen, verwerken en / of gebruiken voor zover toegestaan door de wet en zoals beschreven in dit Privacybeleid.

Wie zijn de ontvangers van mijn persoonlijke gegevens?

De gegevens die Weekendesk zal verzamelen, zijn bedoeld voor haar interne klantenrelaties en zullen alleen voor deze doeleinden worden gebruikt.
Weekendesk deelt uw persoonlijke gegevens die zijn verzameld tijdens uw gebruik van de Services alleen met de volgende derden:

 • Het organisme, waarmee u uw weekend heeft geboekt, om door te gaan naar de boeking van uw verblijf, sturen wij alle nodige boekingsdetails naar de organisatie die verantwoordelijk is voor uw reservering. Afhankelijk van de Weekend-reservering en de Weekendaanbieder, kan dit uw voor- en achternaam, contactgegevens, voorkeuren of andere informatie bevatten die u hebt aangegeven bij het boeken van uw verblijf.
  In het geval van een geschil in verband met een reservering, kunnen we de Weekendaanbieder informatie verstrekken over het reserveringsproces dat nodig is om het geschil op te lossen, zoals een kopie van uw boekingsbevestiging van uw verblijf als bewijs dat deze met succes is afgerond.

 • Betalingsaanbieders en (andere) financiële instellingen: om de betaling van uw verblijf te verrichten, gebruikt Weekendesk het INGENIO-betalingsplatform om u een veilige betaaldienst aan te bieden. Het verwerken van fraude met betrekking tot uw bankgegevens kan door onze betalingsprovider worden gedaan.
  Wanneer er verzet is gemaakt tegen de betaling vanr uw reservering, door u of door de houder van de creditcard die is gebruikt om uw Weekendreservering te maken, is het mogelijk dat wij bepaalde reserveringsinformaties met de betalingsdienst en de betrokken financiële instelling moeten delen teneinde de oppositie aan te pakken. Dit kan ook een kopie van uw boekingsbevestiging bevatten of het IP-adres dat gebruikt is om uw reservering te maken.

 • Aanbieders voor de realisatie van onze diensten
  In het kader van onze activiteit worden we opgeroepen om een beroep te doen op onderaannemers, aan wie we uw gegevens doorgeven voor de uitvoering van de aan hen toevertrouwde missies:

  • Onze technische onderaannemers (hosting, computertoezicht …)
  • Onze onderaannemers verantwoordelijk voor klantenrelaties (telefoonplatform, chat, productrecensie, tevredenheidsenquête, enquête …)
  • Onze marketing-onderaannemers (prospectie-activiteiten, beheer van wedstrijden, advertentiebeheer, aanbevelingen & personalisering …) Weekendesk blijft verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens en zorgt ervoor dat het gebruik van uw informatie door zijn onderaannemers en de beveiligingsstandaarden die worden gebruikt om hen te beschermen, conform worden nageleefd.
 • Sociale netwerken: Weekendesk kan het gebruik van sociale netwerken gebruiken om zijn diensten te promoten en om te communiceren met zijn verschillende klanten of toekomstige klanten.

 • Bevoegde autoriteiten: Weekendesk kan worden verplicht om informatie over u door te geven aan de politie, voor zover dit wettelijk vereist is of strikt noodzakelijk is voor de preventie, opsporing of vervolging van strafbare feiten of fraude, of als we hiertoe wettelijk verplicht zijn.

We kunnen ook worden gevraagd om meer persoonlijke gegevens aan de betreffende autoriteiten te verstrekken om onze rechten of onze faciliteiten, of de rechten en faciliteiten van onze zakelijke partners te verdedigen.

Welke gegevens verzmelt de Weekendesk mobiele app?

Weekendesk stelt een gratis applicatie in voor mobiele apparaten alsook een versie van de website aangepast aan smartphones en tablets.

Op deze manier verzamelt Weekendesk persoonlijke gegevens, inclusief geolocatiegegevens, met uw toestemming zoals gedefinieerd in het vorige artikel 4 van dit beleid.
De formulieren op onze applicatie voldoen aan dezelfde voorwaarden voor verzameling en beveiliging dan deze op onze website.

U kunt ook, met uw toestemming, "push" -meldingen ontvangen om onze nieuwste advertenties op uw mobiele apparaat te ontvangen.
Als u ze wilt uitschakelen, raadpleegt u de instructies van uw mobiele apparaat betreffende het instellen van meldingen en het beheren van gegevensuitwisseling.
We gebruiken tracking van meerdere apparaten om onze marketingdiensten en -activiteiten te optimaliseren. Dit kan gedaan worden met of zonder het gebruik van cookies.
Om meer te weten te komen over het gebruik van cookies door Weekendesk, nodigen wij u uit om ons cookiebeleid

Hoe worden mijn persoonlijke gegevens bewaard?

Gegevens uit de actieve prospectiedatabase worden gedurende 3 jaren bewaard vanaf het einde van de zakelijke relatie of het laatste contact.

De gegevens die tijdens het plaatsen van een bestelling(voor een verblijf, een aktiviteit of de aankoop van een cadeaukaart) verzameld zijn, worden gedurende vijf jaar na de voltooiing van de contractuele dienstverlening bewaard.

De gegevens die nodig zijn om aan een wettelijke verplichting te voldoen, worden bewaard in overeenstemming met de geldende bepalingen (met name, maar niet uitsluitend, diegene voorzien door het Franse Wetboek van Koophandel, het Franse Burgerlijk Wetboek en de Franse consumentenwet).

Gegevens die worden verzameld als onderdeel van de opname van inkomende en uitgaande oproepen worden maximaal zes maanden bewaard. Analysedocumenten van gespreksopnames kunnen maximaal een jaar worden bewaard.

In welke landen worden mijn gegevens verwerkt?

Weekendesk en / of bepaalde ontvangers van uw persoonlijke gegevens die hierboven zijn vermeld, kunnen zich buiten de Europese Economische Ruimte bevinden (d.w.z. in de volgende landen: Verenigde Staten van Amerika).

De bedrijven waarmee we te maken hebben, zijn onderworpen aan een certificering (Privacy Shield) die een niveau van bescherming van uw gegevens garandeert dat gelijkwaardig is aan de verplichtingen van bescherming van Europese regelgeving.
In het kader van de boeking van het verblijf kunnen gegevens worden verzonden naar partners buiten de Europese Economische Ruimte (dat wil zeggen in de volgende landen: het Koninkrijk Marokko en de Republiek van Turkije).

Overeenkomstig artikel 49 van de AVG zijn dergelijke overdrachten van gegevens buiten de Europese Economische Ruimte noodzakelijk voor de sluiting of uitvoering van een contract, afgesloten in het belang van de betrokkene tussen de verantwoordelijke van de verwerking en een andere natuurlijke of rechtspersoon;
Bijgevolg kunnen uw persoonlijke gegevens worden verwerkt in landen die niet worden erkend als landen die een adequaat niveau van bescherming van persoonsgegevens aanbieden in overeenstemming met Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens. personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van die gegevens.

Wat zijn mijn rechten?

Wanneer Weekendesk uw gegevens verzamelt en verwerkt, hebt u verschillende rechten die u rechtstreeks bij het bedrijf kunt uitoefenen:

 • Een recht op toegang
  Het recht voor elke persoon om informatie te verkrijgen over de behandelingen die door Weekendesk zijn geïmplementeerd of de openbaarmaking van alle informatie waarover het bedrijf beschikt.

 • Een recht op rectificatie
  Het recht voor elke persoon om correctie te verkrijgen van onjuiste informatie die wordt bijgehouden door Weekendesk.

 • Recht op het wissen van gegevens
  Het recht voor iedereen om de uitwissing van deze informatie te verkrijgen wanneer de gegevensbeheerder geen rechtsgeldigheid meer heeft om ze te behandelen:

  • De gegevens zijn niet of niet langer noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor ze oorspronkelijk werden verzameld of verwerkt;
  • U trekt uw toestemming voor het gebruik van uw gegevens in;
  • Uw gegevens zijn onderhevig aan illegale verwerking (bijvoorbeeld het publiceren van illegale gegevens);
  • Uw gegevens werden verzameld toen u minderjarig was in de context van de informatiemaatschappij (blog, forum, sociaal netwerk, website …);
  • Uw gegevens moeten worden gewist om aan een wettelijke verplichting te voldoen;
  • U hebt bezwaar gemaakt tegen de verwerking van uw gegevens en de persoon die verantwoordelijk is voor het bestand heeft geen legitieme of dwingende reden om niet aan dit verzoek te voldoen.
 • Een recht om de behandeling te beperken

  • Het recht om een behandeling op te schorten opdat een controle kan plaatsvinden:
  • Controleer de juistheid van de persoonlijke gegevens,
  • Nagaan of de legitieme redenen die door de persoon worden gegeven, voorrang hebben op die van de gegevensbeheerder in het geval van een verzoek tot verzet
  • De verwerking beperken wanneer de gegevens voor de betrokkene nog steeds nodig zijn voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechten in de rechtbank;
 • Een recht op overdraagbaarheid van gegevens Het recht om uw persoonlijke gegevens in gestructureerde vorm door te geven: - Naar zichzelf - Direct van de ene gegevensbeheerder naar de andere, waar dat technisch mogelijk is

 • Een recht om richtlijnen te definiëren met betrekking tot het lot van mijn persoonlijke gegevens na mijn overlijden.
  Bij gebrek aan instructies of anderszins vermeld in de genoemde instructies, kunnen de erfgenamen van de betrokkene na zijn overlijden de rechten op de persoonsgegevens van de overledene uitoefenen.

 • Een recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.

Voor meer informatie over het uitoefenen van uw rechten: https://www.cnil.fr/fr/comprendre-vos-droits
U kunt contact opnemen met Weekendesk op de onderstaande coördinaten om informatie te ontvangen over uw persoonlijke gegevens verwerkt door Weekendesk en / of om uw rechten uit te oefenen in termen van toegang, overdraagbaarheid, verbetering, verzet, beperking en vaststelling van wilsverklaringen.
U hebt het recht om een klacht in te dienen bij uw toezichthoudende autoriteit.

Bestaan van een bel-me-niet-register: indien je telefoonnummer wordt verzameld bij je boeking, wijziging of annulering ervan, zullen je telefoongegevens alleen worden gebruikt voor de goede uitvoering van je verzoeken. Onverminderd het bovenstaande informeren wij je dat je jouw gegevens desgewenst gratis kunt laten opnemen in het bel-me-niet-register dat toegankelijk is op het volgende adres: https://www.dncm.be/nl/

Kan dit privacybeleid worden gewijzigd?

Om onze Diensten te verbeteren, kunnen we dit Privacybeleid wijzigen, bijvoorbeeld. door de introductie van nieuwe technologieën of de lancering van nieuwe diensten.

We zullen u op de hoogte brengen voorafgaand aan de uitvoering van toevoegingen of wijzigingen van dit gegevensbeschermingsbeleid.

Hoe contact op te nemen met de Gegevensbescherming Officer van Weekendesk?

Als u vragen hebt over dit gegevensbeschermingsbeleid, heeft Weekendesk een afgevaardigde voor gegevensbescherming waarmee u contact kan opnemen:
op het volgende e-mailadres: dataprivacy@weekendesk.fr;
door te schrijven naar het volgende adres: Rue Lafayette 33, 75009, Parijs, Frankrijk.

Als u vragen heeft over uw reservering, neem dan contact op met onze klantenservice via de pagina Contact opnemen.